Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki badania wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27) Wójt Gminy Strzeleczki informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.   

Czerwiec 2022

 1. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW NOWY BUD z dnia 10.06.2022.pdf

Maj 2022

 1. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW NOWY BUD z dnia 06.05.2022.pdf

Marzec 2022

 1. PDFSprawozdanie z badan wody pitnej SUW Nowy BUD z dnia 04.03.2022.pdf
 2. PDFSprawozdanie z badan wody pitnej SP Strzeleczki z dnia 04.03.2022.pdf
 3. PDFSprawozdanie z badan wody pitnej CTN w Mosznej z dnia 04.03.2022.pdf

Styczeń 2022

 1. PDFOcena jakości wody za 2021 rok..pdf

Grudzień 2021 

 1. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej pobranej z sieci wodociagowej.pdf

Listopad 2021 

 1.  PDFSprawozdanie z badań wody pitnej SUW Racławice Śl.- dostarczanej dla m.Wawrzyncowice.pdf
 2.  PDFSprawozdanie z badań wody pitnej pobranej z SUW w Nowym Budzie z dnia 15.11.2021.pdf

Wrzesień 2021 

 1. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW Nowy Bud z dnia 14.09.2021 r.pdf
 2. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej Pisarzowice Przedszkole z dnia 14.09.2021 r.pdf
 3. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej Przedszkole Dziedzice z dnia 14.09.2021 r.pdf

Czerwiec 2021 

 1. PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW NOWY BUD z dnia 10.06.2021.pdf

Maj 2021

 1.  PDFsprawozdanie z badań wody pitnej SUW Nowy Bud z dnia 06.05.2021 r.pdf

Marzec 2021

 1.  PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody SP w Strzeleczkach.pdf
 2.  PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody SUW Nowy Bud.pdf
 3.  PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody SP Strzeleczki.pdf
 4.  PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody SUW Nowy Bud.pdf
 5.  PDFAnaliza fizykochemiczna próbki wody CTN w Moszna.pdf
 6.  PDFAnaliza bakteriologiczna próbki wody CTN Moszna.pdf

Luty 2021

 1. PDFObszarowa ocena jakości wody w Gminie Strzeleczki za rok 2020.pdf

Grudzień 2020

 1. PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 1.pdf
 2.  PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 2.pdf
 3.  PDFOcena jakości wody za 2020 rok.pdf

Listopad 2020

 1. PDF02.11.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna Stacja Uzdatania Wody Nowy Bud.pdf
 2. PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna dostarczana wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociagu SUW Racławice Śl..pdf

Wrzesień 2020

 1. PDF15.09.2020 r. analiza bakteriologiczna i fizykochemiczne próbki wody Przedszkole Racławiczki, Przedszkole Pisarzowice, SUW Nowy Bud.pdf

Czerwiec 2020

 1. PDFAnaliza bakteriologiczna i fizykochemiczna próbki wody sieć wodociągowa SUW Nowy BUD.pdf
 2.  PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociągu SUW Racławice Śl..pdf

Maj 2020

 1.  PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 11.05.2020 Analiza bakteriologiczna wody.pdf
 2.  PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy BUD z dnia 11.05.2020 r. Analiza fizykochemiczna wody.pdf

Styczeń 2020

 1. PDFSprawozdanie z badań wody 1177-wo-I-2019 17.12.2019- Gmina Srzeleczki (korekta).pdf

Grudzień 2019

 1. PDFSprawozdanie z badań 1116-wo-I-2019 z dn 03.12.2019 Gmina Strzeleczki.pdf

Październik 2019

 1. PDFSprawozdanie z badań wody z dnia 04.10.2019 r..pdf

Sierpień 2019

 1. PDFWyniki badań wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z ujęcia Racławice Śl..pdf

Czerwiec 2019

 1. JPEGOkresowa ocena jakosci wody Nowy Bud.jpeg
 2. PDF1 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf
 3. PDF2 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

Maj 2019

 1. PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Analiza fizykochemiczna wody na SUW Nowy_Bud.pdf
 2. PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Bakteriologiczna analiza wody.pdf

Kwiecień 2019

 1. PDFokresowa ocena jakości wody w I kwartale 2019 r. - Nowy Bud.pdf

Grudzień 2018

 1. PDFSprawozdanie z badań wody Dziedzice - grudzień 2018 (A_4239_11_2018_F_1).pdf

Listopad 2018

 1. PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (1).pdf
 2.  PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (2).pdf
 3.  PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 -Dobra.pdf
 4. PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Moszna-osiedle.pdf
 5.  PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Pisarzowice.pdf

Wrzesień 2018

 1. PDForzeczenie o jakości wody wrzesień 2018 Dziedzice i Pisarzowice.pdf
 2. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Pisarzowice.pdf
 3.  PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Pisarzowice.pdf
 4. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Dziedzice.pdf
 5.  PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Dziedzice.pdf

Sierpień 2018

 1. PDForzeczenie-o-jakosci-wody-26072018.pdf

Maj 2018

 1. PDFbadanie-wody-fizykochemia-sensoryka-maj-2018.pdf
 2. PDFbadanie-wody-mikrobiologia-maj-2018.pdf

Marzec 2018

 1.  PDFBadanie wody marzec 2018 (1).pdf
 2. PDFBadanie wody marzec 2018 (2).pdf

Październik 2017

 1.  PDFBadanie wody październik 2017 (1).pdf
 2. PDFBadanie wody październik 2017 (2).pdf

Listopad 2017

 1. PDFBadanie wody listopad 2017 (1).pdf
 2. PDFBadanie wody listopad 2017 (2).pdf

Grudzień 2015

 1. PDF12.2015 badanie wody.pdf
Wersja XML