Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych

 

Działalność gospodarcza

Klaudia Lipka
tel. 77/407 66 60; wewn. 113; 77/407 66 70
E-mail:


Zarządzanie kryzysowe

Marcin Gałka
tel. 77/407 66 60; wewn. 113; 77/407 66 70
E-mail: 


Sekretariat

Laura Nowotny
tel. 77/407 66 60
fax 77/407 66 61
E-mail: ;

 


Wersja XML